Dat is handig

Kata's

De stijlvormen van Shotokan karate

In deze lijst staat Taikyoku shodan er niet bij aangezien dit geen officiële Shotokan Kata is maar een trainings kata bedoeld om de standen aan te leren.

 1. Heian Shodan (Peaceful Mind)
  Heeft als originele naam Pinan Nidan. Gemaakt door Y. Itosu voor beginners in 1905. Heian is een afkorting voor heian-antei (vrede en kalmte).
  Nodig voor examens 7 de Kyu (geel), 2 de Kyu (bruin), 1 ste Kyu (bruin), 1ste Dan (zwart)
 2. Heian Nidan (Peaceful Mind) Heeft als originele naam Pinan Shodan. Gemaakt door Y. Itosu voor beginners in 1905. Heian is een afkorting voor heian-antei (vrede en kalmte).Nodig voor examens 6 de Kyu (orange), 2 de Kyu (bruin), 1 ste  Kyu (bruin), 1ste Dan (zwart)
 3. Heian Sandan (Peaceful Mind) Heeft als originele naam Pinan Sandan. Gemaakt door Y. Itosu voor beginners in 1905. Heian is een afkorting voor heian-antei (vrede en kalmte).Nodig voor examens 5de Kyu (groen), 2 de  Kyu (bruin), 1ste Kyu (bruin), 1ste Dan (zwart)
 4. Heian Yondan (Peaceful Mind)Heeft als originele naam Pinan Yondan. Gemaakt door Y. Itosu voor beginners in 1905. Heian is een afkorting voor heian-antei (vrede en kalmte).Nodig voor examens 4de Kyu (blauw), 2de Kyu (bruin), 1ste Kyu (bruin), 1ste Dan (zwart)
 5. Heian Godan (Peaceful Mind)Heeft als originele naam Pinan Godan. Gemaakt door Y. Itosu voor beginners in 1905. Heian is een afkorting voor heian-antei (vrede en kalmte).Nodig voor examens 3de Kyu (bruin), 2de Kyu (bruin), 1ste Kyu (bruin), 1steDan (zwart)
 6. Tekki Shodan (Horse Riding or Iron horse)Erg oude Shuri-te kata. Ook naihanchi genoemd.Nodig voor examens 3de Kyu (bruin), 2deKyu (bruin), 1ste Kyu (bruin), 1ste Dan (zwart)
 7. Tekki Nidan (Horse Riding or Iron horse)Gemaakt door Y. Itosu met als model Tekki Shodan.Nodig voor examen 2de Dan (zwart)
 8. Tekki Sandan (Horse Riding or Iron horse)Gemaakt door Y. Itosu met als model Tekki Shodan. Nodig voor examen 3de Dan (zwart)
 9. Bassai Dai (Bassai – To penetrate a fortress. Dai – big/large) Eén van de oudste kata’s, wordt ook Patsai, Patasai of Passai genoemd. Gewoon in verschillende in vele stijlen en kan teruggevonden worden tot in het oude Oyadomari. Nodig voor examens 2de Kyu (bruin), 1ste Kyu (bruin), 1ste Dan (zwart)
 10. Bassai Sho (Bassai – To penetrate a fortress. Sho – small) Eén van de oudste kata’s, wordt ook Patsai, Patasai of Passai genoemd. Gewoon in verschillende in vele stijlen en kan teruggevonden worden tot in het oude Oyadomari.
 11. Kanku Dai (Kanku – To look at the sky. Dai – big/large) Oude Shuri-te kata. Deze kata komt voor in verschillende karate stijlen. Origineel genoemd naar Kung Siang Chun (Koshokun in het Japans), een Chinese afgezant tijdens de Ming-dynasty. Wordt ook wel Kwanku, Koshokun en Kushanku genoemd.
 12. Kanku Sho (Kanku – To look at the sky. Sho – small) Oude Shuri-te kata. Deze kata komt voor in verschillende karate stijlen. Origineel genoemd naar Kung Siang Chun (Koshokun in het Japans), een Chinese afgezant tijdens de Ming-dynasty. Wordt ook wel Kwanku, Koshokun en Kushanku genoemd.
 13. Jion (Named for either the famous Buddhist temple Jion-ji or the Buddhist saint Jion) Oud Tomari-te kata, waarschijnlijk uit de Jion tempel in China naar Tomari gebracht. Wordt getraind in Shotokan en Wado-Ryu.Nodig voor examen 2de Dan (zwart)
 14. Jitte (Jutte) (Ten hands) Een Tomair-te kata dat getraint kan worden met een stok in de handen. Hedendaags is de “lege hand”-versie uniek voor het Shotokan. Nodig voor examen 3deDan (zwart)
 15. Empi (Flying swallow) Oude kata die origineel Wanshu heet en terug te vinden is tot in de 18e eeuw. Overgebracht van Sanaeda en Matsumora naar Sokon Matsamura. Werd uitsluitend in Tomari getraind en is ontwikkeld door Kiyatake. De huidige vorm komt van Y. Itosu. Nodig voor examen 2de Dan (zwart)
 16. Gankaku (Crane on a rock) Door Matsumora aan Sokon Matsumura geleerd. De Chinto van Kiyatake (met als belangrijkste de Sagi-Ashi-Dachi, ofwel de voetzool van de ene voet rust tegen de binnenkant van de knie van het andere been) wordt  getraind in veel stijlen, terwijl de Chinto (Gankaku) van Itosu, (met als belangrijkste de Gankakudachi, ofwel de voet gehaakt achter de knie) wordt alleen in Shotokan en Shito-Ryu getraint.Nodig voor examen 4de  Dan (zwart)
 17. Hangetsu (Half moon) Naha-te kata, heeft als originele naam Seishan.Nodig voor examen 4de Dan (zwart)
 18. Sochin (Energetic calm) Waarschijnlijk door Ankichi Arakaki gemaakt en origineel Hakko genaamd. Uitgebreid veranderd door Yoshitaka Funakoshi en wordt hoofdzakelijk door Shotokan en Shito-Ryu getraind.Nodig voor examen 3de Dan (zwart)
 19. Nijushiho (Twenty four Directions) Heet origineel Ninseshi. Waarschijnlijk gemaakt door Ankichi Arakaki en  wordt tegenwoordig getraind in de stijlen Shotokan, Shito-Ryu en Wado-Ryu.
 20. Meikyo (Bright/Polished mirror or Mirror of the Soul) De originele naam was Rohai en was verdeeld in drie aparte kata. Meikyo kan ook getraind worden met een stok in de handen. Deze kata werd nooit door Gichin Funakoshi uitgebreid aangeleerd, waarschijnlijk omdat het Sankaku-tobi inhield (driekhoeksprong) die in vroegere tijden beschouwd werd als een geheime en godsdienstige techniek.
 21. Ji’in (Temple grounds) Een Tomari-te kata. Heet origineel Shokyo.
 22. Chinte (Incredible hands) Ook Shoin genoemd en verondersteld een oud Chinees kata te zijn. Wordt tegenwoordig bij Shotokan en Shito-Ryu getraind.
 23. Unsu (Hand in the clouds) Wordt als de meest vergevorderde kata in het Shotokan beschouwd, het bevat elementen van 15 verschillende kata en kan teruggevonden worden tot een Ankichi Arakaki.
 24. Wankan (King’s crown) Wordt ook Hito en Shiofu genoemd; een erg oude Tomari-te kata, die tot aan Matsumora terug te vinden. Deze Kata wordt tegenwoordig in Shotokan en Shito-Ryu getraind.
 25. Gojushiho Dai (Fifty four steps – big/large) Heeft als originele naam Useshi en door Funakoshi veranderd in Hotaku. Een Shuri-te kata aangeleerd door Y. Itosu en favoriet bij Kenwa Mabuni en Kanken Toyama. Deze kata is tegenwoordig een gevorderde kata bij zowel de stijlen Shotokan als Shito-Ryu.
 26. Gojushiho Sho (Fifty four steps – small) Een variatie op Gojushiho Dai met dezelfde geschiedenis.