Hoe verwerken wij gegevens

Thaiboksetiquette

Om prettig en veilig met elkaar te kunnen trainen zijn de volgende gedragsregels opgesteld:

 • Meld je altijd aan bij de balie d.m.v. het doorhalen van je clubcard.
 • Je traint enkel op de dag en het tijdstip waar je voor bent ingeschreven.
 • Zorg dat je ten minste 10 minuten van tevoren aanwezig bent om om te kleden en bijv. bandages om te doen, zodat de les op tijd kan beginnen en je de gehele warming-up kunt meedoen.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
 • Zet je mobiele telefoon uit.
 • Tassen worden in de kast gezet, niet in het gangpad of op de mat.
 • Beschik over een goede hygiëne, zoals korte en schone nagels, schone voeten, schone sportkleding en frisse adem.
 • We groeten voordat we de mat betreden of verlaten.
 • De les begint en eindigt met groeten.
 • Ben je te laat, ga je op je knieën zitten aan de rand van de mat tot de leraar aangeeft dat je toestemming hebt om mee te doen.
 • Bij het begin en het einde van een oefening zal men steeds uit beleefdheid en respect voor de tegenstander zijn partner groeten.
 • Verlaat de mat niet zonder toestemming van de leraar tijdens de les.
 • Er is respect voor onze partner en zijn/haar niveau.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn tot sancties.
 • Het meenemen van een handdoek is verplicht. Droog natte plekken op de mat ontstaan door jouw zweet.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken op de mat.
 • Het gebruik van doping, drugs, tabak of stimulerende middelen is in de sportschool verboden.
 • Trainen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.
 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en blessures te voorkomen.
 • Het lenen van beschermingsmateriaal is bedoeld voor nieuwelingen, de 2e of 3e les beschik je over je eigen materialen.
 • Wees zuinig op de spullen van elkaar en die van de sportschool.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen (van jezelf zowel als van de sportschool) is verboden.
 • Zet gebruikte materialen na gebruik terug op hun eigen plaats.
 • Laat de mat na de training schoon achter.
 • Train met de juiste sportkleding; thaiboksen met thaibokskleding, fitness met fitnesskleding. Wil je na het thaiboksen gebruik maken van je fitnessabonnement, kleed je dan eerst om.
 • Zonder fitnessabonnement is het niet toegestaan gebruik te maken van de gewichten en/of de fitnessapparaten.
 • Laat de kleedkamer en douches schoon achter na gebruik.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.