Agressie Regulatie Training

60

minuten

EEN OP MAAT GEMAAKT PROGRAMMA

Het woord agressie heeft voor veel mensen een negatieve lading. Het wordt geassocieerd met bedreiging en geweld. Maar op de juiste manier gebruikt is agressie positief en constructief. Agressie is levensenergie, nodig om grenzen te stellen en voor jezelf op te komen. Gezonde agressie bevordert effectief communiceren en handelen. Gezonde agressie is nuttig, doelgericht en preventief. Maar wanneer is agressie ongezond?

Sommige mensen kost het moeite om hun eigen agressie te kanaliseren. Daarmee schaden zij dikwijls zichzelf en een ander. Daarnaast is er een groep mensen die moeite heeft om het hoofd te bieden aan de agressie van derden. Voor beide groepen reikt Elhatri effectieve trainingsprogramma’s aan.

AGRESSIEREGULATIE VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN

Snel geprikkeld. Woedeaanvallen. Anderen de schuld geven van je eigen gedrag. Jongeren met een kort lontje leren bij Elhatri hun agressie te reguleren. Een manier om te voorkomen dat je onbedoeld in de problemen komt. We trainen sociale vaardigheden, oefenen het grip krijgen op je agressie en rekening houden met andere mensen. Je leert dat je je anders kunt uiten – niet met agressie – maar op een betere manier. Na verloop van tijd verlies je je niet meer in emoties, maar zul je ervaren: ik heb een keuze in de manier waarop ik mij gedraag.

De jongeren oefenen in kleine groepen met rollenspellen, discussies en huiswerkopdrachten. Er is ook een bijeenkomst voor ouders en kinderen samen.

VOLWASSENEN

Op het werk of in je relatie: ook als volwassene kun je last hebben van onnodig fel reageren. Je voelt je snel aangevallen. Hebt moeite met de emotie van een ander. Je drukt je eigen wil door of reageert buitenproportioneel. Achteraf komt het besef dat je over je eigen en andermans grens bent gegaan en heb je mogelijk last van spijt of schaamte. Herkenbaar? Vraag naar onze volwassenentraining.

OMGAAN MET AGRESSIE VOOR ORGANISATIES EN BEDRIJVEN

Klanten, patiënten, burgers: als maatschappij worden we steeds mondiger. Jammer genoeg horen en lezen we steeds vaker dat de grenzen van fatsoen worden overschreden. Dat situaties escaleren en dat assertiviteit omslaat in destructiviteit. Hoe roept uw organisatie agressie een halt toe? Welke ‘gereedschappen’ hebben uw medewerkers om hun weerbaarheid te vergroten, om deëscalerend te kunnen optreden?

Elhatri geeft training in omgaan met agressie. Om met meer zelfvertrouwen conflictsituaties te hanteren én in de kiem te smoren. Zowel op als buiten de werkvloer. Wat hebben medewerkers nodig? Inzicht in hun houding en manier van communiceren. Contact met je eigen en andermans emoties. De tegenwoordigheid van geest om potentiële agressie al vroeg te herkennen en te benoemen. Alert kunnen reageren. Het vermogen om eigen grenzen aan te geven en te bewaken. Om effectief te reageren op explosief gedrag. Om te leren aanvoelen wanneer het aankomt op confronteren of kalmeren. Al deze aspecten komen in de training aan bod. Zonodig werken we met rollenspelen en trainingsacteurs.

Interesse of heeft u vragen? Mail ons via info@elhatri.nl of bel 040-2440485