Wat moet je kunnen voor de volgende graad?

Exameneisen aikido

De eisen per examen