Sportcentrum Elhatri

Huisregels fitness

Om prettig met elkaar te kunnen sporten hebben wij enkele regels opgesteld.

Fitness regels

 • Kinderen mogen niet in de fitnessruimte i.v.m. de veiligheid
 • Het is verboden om de fitnessruimte met buitenschoenen te betreden.
 • Draag schone en geschikte sportschoenen (waarmee u niet buiten heeft gelopen) in de fitnessruimte
 • Het dragen van sportkleding is verplicht
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht
 • Laat elk toestel voor de volgende gebruiker schoon achter. (U vindt schoonmaakmiddel en papier aan de wand, neem hiermee het toestel af om zweet e.d. te verwijderen).
 • Jassen en tassen zijn in de fitness niet toegestaan, deze kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde lockers.
 • Leg alle gebruikte spullen terug op de plaats waar ze horen.
 • Het is verboden slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen te gebruiken; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van Elhatri als die van de sporter

Huisregels

 • Plaats fietsen in het fietsenrek en auto’s in de parkeervakken
 • Draag zorg voor de omgeving, voorkom iedere overlast
 • Wees zuinig op de spullen van elkaar en die van de sportschool.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen (van jezelf zowel als van de sportschool) is verboden.
 • Het meenemen van een handdoek is verplicht. Droog natte plekken ontstaan door jouw zweet.
 • Laat de trainingsruimte na de training schoon achter.
 • Laat kleedkamer en douche schoon achter
 • Leg alle gebruikte spullen terug op de plaats waar ze horen
 • Blijf van de spullen van anderen af
 • Zet mobiele telefoons voor het begin van de les uit
 • Meld eventuele blessures voor het begin van de les bij de lesgever, zodat daar rekening mee kan worden gehouden
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn tot sancties.
 • Het gebruik van doping, drugs, tabak of stimulerende middelen is in de sportschool verboden.
 • Trainen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.
 • Sportcentrum Elhatri is niet aansprakelijk voor diefstal en verlies van eigendommen; neem daarom zo min mogelijk waardevolle spullen mee
 • Ga met eventuele klachten na het douchen en omkleden naar de leraar/trainer/leiding
 • Bij misdraging is de leiding bevoegd de deelnemer te verwijderen en bij de sportschoolhouder voor schorsing voor te dragen
 • Indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt via onze ideeënbus