Dat is handig

Karate Termen

Japanse woordenlijst

Diversen

Ichi 1
Ni 2
San 3
Shi (of Yon) 4
Go 5
Roku 6
Shichi (of Nana) 7
Hachi 8
Kyuu (of Ku) 9
Juu 10
Ni-Ju 20
Hyaku 100
Sen 1000
Migi Rechts
Hidari Links
Mae Voorwaarts (verplaatsing)
Sagaru Achterwaarst (verplaatsing)
Hantai Wisselen van stand of houding
Mawate Omdraaien
Kamae (Gevechts)houding
Kamaete Teken om aangegeven stand aan te nemen
Jiyu Kamae Vrije houding welke een zekere gevechtsrealiteit uitdrukt
Obi band
Gi Karate pak
Dojo Trainingsruimte

Begin en einde van training

Osu Teken van begrip/respect naar leraar/mede-leerling
Seiza Opdracht om te gaan zitten
Mokuso Ogen sluiten (aanvang meditatie)
Mokuso yame / Kaimuk Einde meditatie
Shomen ni rei Groet aan de Shomen
Sensei ni rei Groet aan de leraar
Sempai ni rei Groet aan de assistent leraar
Otagai ni rei Groet aan de medeleerlingen/overige mensen
Kiritsu Verzoek om op te staan
Standen (dachi waza)
Heisoku Dachi Voeten gesloten
Musubi Dachi Hielen tegen elkaar; voeten 90 graden
Hachiji Dachi Schouderbreedte; voeten naar buiten wijzend
Kiba Dachi 2 x schouderbreedte; voeten evenwijdig
Zenkutsu Dachi Voorwaartse stand (verhouding 70%-30%)
Kokutsu Dachi Achterwaartse stand (verhouding 90%-10%)
Fudo Dachi Gevechtsstand; gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu- en kiba dachi)

Afweertechnieken (uke waza)

Age Uke Opwaartse afweer
Soto Uke Afweer van buiten naar binnen
Uchi Uke Afweer van binnen naar buiten
Gedan Barai Lage afweer
Shuto Uke Afweer met de meskant van de hand
Morote Uke Met andere arm ondersteunde afweer
Kakiwake Uke Dubbele openende afweer

Stoottechnieken (tsuki waza)

Oi Tsuki Vorderende vuiststoot vanaf zelfde zijde als het vorderende been
Gyaku Tsuki Tegengestelde vorderende vuiststoot
Kizame Tsuki Reikende vuiststoot met voorste arm
Nukite Speerhand steekstoot

Trap- en stamptechnieken (geri waza)

(Koshi) Mae Geri Voorwaartse trap met de bal van de voet
(Kakato) Mae Geri Voorwaartse stamp met de hiel
Yoko Geri Keage Zijwaartse stijgende trap met meskant voet
Yoko Geri Kekomi Zijwaartse stamp met meskant voet
Mawashi Geri Cirkelende trap met de bal van de voet
Ushiro Geri Kekomi Achterwaartse stamp met de hiel
Fumikomi Naar beneden gerichte stamp met meskant voet
Kin Geri Mae geri met de wreef naar het kruis

Slagtechnieken (uchi waza)

Shuto Uchi Slag met meskant hand
Uraken Uchi Slag met bovenkant vuist (knokkels)
Tettsui Uchi Slag met hamervuist

Trainingsvormen

Kihon Stijltechnische basistraining
Kihon Kumite Stijltechnische basistraining met partner
Kihon Ippon Kumite 1-staps; 1 aanval, 1 afweer, 1 tegenaanval
Kihon Sambon Kumite 3-staps; 3 aanval, 3 verdediging, 1 tegenaanval
Kihon Gohon Kumite 5-staps; 5 aanval, 5 verdediging, 1 tegenaanval
Kaeshi Ippon Kumite Aanval; afweer direct gevolgd door vorderende tegenaanval; afweer, tegenaanval
Jiyu Ippon Kumite 1-staps vrij bewegende vorm
Jiyu Kumite vrij gevecht (sparren)

Uitvoering kata

Kata Individuele stijloefening volgens een bepaald grondpatroon en een reeks principe vormen als weergave van een denkbeeldig gevecht tegen meerdere personen
Shiho Vierhoekstraining (vereenvoudigde kata principe)
Bunkai Applicatie- of toepassingsvorm voor technieken of kata’s
Musubi Dachi Armen evenwijdig aan het lichaam, pinken tegen zijnaad broek
Rei Formele buiging zonder het uitspreken van “osu”
Yoi Wees gereed; stand Hachiji Dachi, vuisten gesloten
Hajime Begin/vang aan
Yame Eindigen; aannemen van Hachiji Dachi
Yasume Ontspannen; tevens afgroeten in Musubi Dachi
Shisei tai Lichaamspositie; verzoek tot het aannemen van een bepaalde houding behorende bij verschillende