Ben jij al lid van de Karate-do Bond Nederland?

KBN lidmaatschap

Lidmaatschap is voor het groene-band-examen verplicht

KBN Lidmaatschap

Karate-do Bond Nederland

De landelijke organisatie van het karate is ondergebracht bij de Karate-do Bond Nederland (K.B.N.). Dit is de enige overkoepelende karatelandsbond die is erkend door de Nederlandse overheidsinstanties zoals NOC*NSF. Verschillende karatestijlen zoals Shotokan, Wado Ryu,Kyoku-shin, Goju Ryu, Kempo en Shito Ryu zijn in de KBN vertegenwoordigd. De bond telt ongeveer 10.000 leden en verzorgt de opleidingen voor leraren, scheidsrechters en dangraadexaminatoren. Ook het organiseren van regionale, nationale en internationale wedstrijden behoort tot het takenpakket van de KBN. De bond heeft een officieel bondsblad genaamd TAIKO dat 4 maal per jaar verschijnt ten behoeve van elk KBN-lid.

Waarom lid worden van de Karate-do Bond Nederland?

Omdat de KBN:

  1. de enige door VWS en NOC*NSF erkende karatebond is in Nederland. en heeft per 2001 de officiële Olympische erkenning gekregen.
  2. is aangesloten bij de Europese Karate Federatie en de Wereld Karate Federatie;
  3. rijkserkende leraren opleidt onder toezicht van het ministerie van VWS;
  4. Dan (zwarte band-)examens organiseert;
  5. topsporters uitstuurt naar EK’s en WK’s karate;
  6. organisator is van de Nederlandse en Open Nederlandse kampioenschappen
  7. een paraplu vormt voor de grootste karatestijlen

Sportcentrum Elhatri is aangesloten bij de Karate-do Bond Nederland (KBN) onder nummer 03-208.

 

Lid worden van de KBN

U kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier wat u kunt vinden op de kbn-website of kunt afhalen bij onze receptie.

Dit formulier geheel ingevuld met bijvoeging van een recente pasfoto sturen naar de Karate-do Bond Nederland. Indien u nog in het bezit bent van een karatepaspoort behoeft u géén pasfoto mee te zenden.Vergeet niet een recente pasfoto, voorzien van naam en schoolnummer (03-208), alsnog per post op te sturen.

Opzegging van het KBN lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van het nieuwe jaar schriftelijk en aangetekend te geschieden.

Het lidmaatschap van de KBN is een relatie tussen de bond en het individuele lid. Aanvraag en opzegging van het KBN lidmaatschap kan uitsluitend via de KBN plaatsvinden.

Informatie over het KBN lidmaatschap of verzending van het inschrijfformulier kan via:

 

Het adres van de Karate-do Bond Nederland is:

Karate-Do Bond Nederland
Ambachtsweg 12A
3953 BZ MAARSBERGEN.

T: 0343 430901
E: info@kbn.nl
I: http://www.kbn.nl/

KvK nummer: 40408954