Rots & Water trainingen

Sociale weerbaarheid 7-14 jaar

De training is geschikt voor zowel jongens als meiden die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een sportieve manier aan te leren. Deze training is gericht op het weerbaarder maken van jezelf, fysiek, mentaal en sociaal door middel van lichamelijke oefeningen. De vaardigheden hebben betrekking op het verminderen van conflicten met mensen in je omgeving, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van contacten met andere mensen.

Hoe?

We trainen in sportieve kleren en op blote voeten. Door sportieve opdrachten leer je de krachten en zwakke punten van de Rots- en de Waterhouding. De rotshouding leert je op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen, dit kan je helpen om te gaan met o.a. groepsdruk. De waterhouding leert je open te staan voor de mening van andere mensen. Bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Welke thema’s?

Iedere groep is anders. We proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Om een beeld te geven volgt hier een samenvatting van thema’s die binnen deze training vaak aan de orde komen:

  • Gronden en centreren, sterk staan
  • Wat is de rotshouding, wat is de waterhouding?
  • Rots en water in persoonlijk contact
  • Rots en water op het schoolplein
  • Pesten en gepest worden
  • Grenzen aanvoelen en grenzen aangeven
  • Groepsdruk
  • Ademkracht
  • Lichaamstaal
  • Mentale kracht

Cursusgeld

Indien je ingeschreven hebt, dien je € 85,- te betalen voor de gehele cursus. Dit bedrag kun je overmaken op Bankrekening nummer 1513.79.025 (IBAN: NL65RABO0151379025 , BIC: RABONL2U) t.n.v. Sportcentrum Elhatri Eindhoven. Bij mededelingen gelieve te vermelden: Rots en Water datum plus naam van de cursiste. Het cursusgeld dient uiterlijk één week voor de eerste les van de cursus over gemaakt te zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je bellen met 040-2440485, of bij geen gehoor 06-53367472 (Appie). Mailen kan natuurlijk ook: info@elhatri.nl

Kosten € 85,-

Duur 8 lessen van 1 uur

Bezetting max. 12 deelnemers per groep
Kleding sportkleding en blote voeten

De nieuwe cursus start (afhankelijk van het bereiken van het minimum aantal 8x  deelnemers): Datum nog niet bekend

Inschrijven voor Rots&Water cursus

Inschrijven voor de cursus kan via dit digitale formulier.