fbpx

Wat zijn de regels?

Vanaf 1 juli mogen we weer binnen trainen

Versoepeling Corona Maatregelen 01-06-2020 | Vanaf woensdag 1 juli 2020 mogen de sportlessen weer binnen gegeven worden. We hanteren hierin strikt de regels zoals opgesteld door de Nederlandse Vechtsport Autoriteit, goedgekeurd door het NOC*NSF. Hieronder staan deze regels beschreven.

Algemeen

• Houd (minimaal) 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Was de handen regelmatig met zeep, voor minimaal 20 seconden.
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit.
• Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet trainen of training geven. Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag er weer getraind worden.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
• Blijf als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot minimaal zeven dagen na de uitslag van de test thuis.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl.
• Gemeentelijk beleid is leidend.

Reservering

• Alle sporters van 14 jaar en ouder die bij Sportcentrum Elhatri willen sporten, moet vooraf reserveren. Bij de jeugd tot en met 13 jaar werken we met presentielijsten. Voor de les dient iedereen jeugd en volwassenen zijn magneetpas door de lezer te halen, zodat wij weten wie er ook daadwerkelijk aanwezig zijn geweest. Deze gegevens dienen wij minimaal 4 weken te bewaren voor contactonderzoek in geval van een mogelijke nieuwe uitbraak.

Gezondheidscheck

• Iedereen die reserveert, ondergaat een gezondheidscheck. Ook trainers en andere medewerkers worden gecheckt. Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de trainer of medewerker niet komen werken, of mag de sporter niet naar de sportschool komen. Het werk of de reservering moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten?
  3. Is in de afgelopen dagen met een laboratoriumtest vastgesteld dat je het nieuwe coronavirus (Covid-19) hebt?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

Ook bij het betreden van de sportschool moet de gehele gezondheidscheck met NEE worden beantwoord, voordat sporters, trainers en medewerkers toegang kunnen krijgen.

Afstand houden

De algemene richtlijn is en blijft om 1,5 meter afstand te houden van iedereen voor en na de lessen. Daarom houden wij éénrichtingsverkeer aan in de sportschool, zodat men elkaar zo min mogelijk hoeft te passeren. Kinderen tot en met 18 jaar hoeven de 1,5 meter afstand onderling niet te houden.

Aanvullend geldt:

• Wij beperken het aantal personen in een ruimte. Wij houden altijd het maximum aantal personen per locatie aan, zoals aangegeven op de website van de Rijksoverheid. Zorg dat sporters en medewerkers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun gezin/huishouden behoren.
• We zorgen dat er altijd zo min mogelijk contact tussen de verschillende trainingsgroepen is, door 10 minuten wisseltijd tussen de groepen te plannen.
• Normaal spelcontact tijdens de les is toegestaan.
• Toeschouwers worden vooralsnog niet toegelaten tot de sportschool. Ouders en verzorgers kunnen hun kind dus wel afzetten bij de sportschool, maar kunnen niet bij de training
blijven kijken.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van de kleedkamers of douches. Iedereen die deelneemt aan een training of training geeft komt schoon op de sportschool en dient zich voorafgaand
aan de training en na afloop van de training thuis om te kleden.
• Sporters hebben geen toegang tot privéruimtes, keuken, kleedkamers en het kantoor.

Hygiëne

Het RIVM heeft algemene hygiënerichtlijnen opgesteld voor openbare ruimtes. Het is belangrijk dat er goed wordt geventileerd door middel van open deuren of ramen. Daarnaast is het van
belang dat iedereen zijn of haar eigen trainingsmateriaal meeneemt. Materiaal zoals bokszakken of boksballen moeten na ieder gebruik altijd goed worden gereinigd met reinigingsdoekjes of water met zeep.
• Wij bieden sporters, trainers en medewerkers bij aankomst en vertrek de mogelijkheid om de handen te wassen of handdesinfectiemiddel te gebruiken.
• Iedereen moet zijn of haar eigen trainingsmateriaal (handschoenen, scheenbeschermers etc.) mee moet nemen. Handschoenen, scheenbeschermers, bokskappen of kleding van de sportschool kan niet worden gebruikt.

Kinderen (tot en met 18 jaar)

• Jeugd t/m 13 jaar hoeft de les niet vooraf te reserveren. De aanwezigheid wordt bijgehouden met een presentielijst. Jeugd 14 jaar en ouder moeten wel vooraf reserveren.
• Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training.
• Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet.
• Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden.
• Normaal spelcontact is toegestaan.
• Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen komen in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis.
• Het is tijdens deze trainingen toegestaan om met stoot- en trapkussens te werken op de voorwaarde dat deze voor de training en direct na afloop met schoonmaakmiddelen
worden schoongemaakt.
• Neem je eigen bokshandschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. Er kunnen geen spullen van de sportschool of trainer worden geleend.
• Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn.
• Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training bijwonen.
• Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

• Fitnessruimte / bokszak voor vrije training / groepslessen worden vooraf gereserveerd.
• Sporten voor 18 jaar en ouder is alleen toegestaan als er ten alle tijden 1,5m afstand wordt gehouden.
• Kom zoveel mogelijk met je eigen vervoer naar de training en kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de sportschool.
• Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet.
• Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
• Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle personen die komen sporten, komen in hun sportkleding naar de sportschool en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis.
• Alle personen die aan de les deelnemen, nemen hun eigen bokshandschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. Er kunnen geen spullen van de sportschool of trainer worden geleend.
• Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn.
• Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de sporters zelf, zoals vrienden of familie, de training bijwonen. Ook niet op afstand.
• Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis.