RDTA in samenwerking met Sportcentrum Elhatri

Vitaliteitsprogramma voor bedrijven

Vitaliteit echt goed geregeld

RDTA is een kleine organisatie met grote ambities.

Eigenzinnig! Dat omschrijft ons in één woord. Met meer woorden… Wij zijn psychologen en gedragswetenschappers met een sport achtergrond en we zitten aan de HR kant van de zakelijke dienstverlening met standaard producten als assessments, coaching, training, outplacement, loopbaanoriëntatie en mediation. Dat doen wij echter alles behalve standaard!

Wij zijn ervan overtuigd dat een tevreden en gezonde medewerker flexibeler en meer betrokken is, hij is minder ziek en als hij ziek is, is hij dat minder lang, een stapje harder loopt… met andere woorden, hij draagt veel meer bij aan het bedrijf. Vanuit deze overtuiging werken wij in al onze diensten.

Spiegelen

Door onze expertise als psychologen en coaches is RDTA goed in het spiegelen van gedrag. We laten zien wat werkt en wat minder goed werkt. Vitaliteit zal alleen werken als mensen hun gedrag willen aanpassen. En dat krijg je alleen voor elkaar als mensen daadwerkelijk de noodzaak voelen en ervaren. Dat laten we zien op onze eigenzinnige wijze waarbij we mensen op hele laagdrempelige wijze laten voelen en ervaren wat voor effect bepaald gedrag heeft. Dat kan met materialen als een tennisbal, noodle, wasknijpers, blinddoeken, een parachute, een springtouw, een goed gesprek … vervolgens laten we deze oefening ook weer aansluiten op de dagelijkse praktijk van de ander. Ook delen we veel informatie op laagdrempelige wijze en kijken we ook wat haalbaar en mogelijk is voor mensen. Realistische stappen dus. We gaan het samen concreet maken; wat betekent dit voor jou? In die vertaalslag zijn wij sterk. En dat kan gewoon in Eindhoven!

Vitaliteit

‘Vitaliteit’ is een term die je momenteel overal tegenkomt en als bedrijf ben je ‘goed bezig’ als je met ‘vitaliteit’ bezig bent. Maar wat is dat? Het is een hippe term maar het wordt op veel manieren begrepen. Vitaliteit betekent eigenlijk dat je over de energie beschikt die nodig is om de dingen te doen die je wilt doen. Het werkt als een batterij: is de batterij vol dan heb je voldoende energie en dan kun je alles aan. Is de batterij niet vol dan voel je je niet krachtig en vitaal en kost het moeite om actief te zijn.

Je batterij raakt leeg doordat je energie gebruikt maar ook doordat er energie weglekt. Het is dus enerzijds zaak om je batterij regelmatig op te laden en anderzijds om in de gaten te houden waardoor je energie weglekt en daar wat aan te doen. Veel mensen denken bij vitaliteit aan fysiek fit zijn. Dat is zeker een onderdeel van wat vitaliteit is, maar het is niet het enige.

 

Vitaliteit beslaat een aantal gebieden:

  • Fysieke vitaliteit
  • Emotionele vitaliteit
  • Mentale vitaliteit
  • Zingeving

Fysieke vitaliteit

Je bent fysiek vitaal wanneer je lichaam in staat is om voldoende energie te genereren om de activiteiten te ontplooien die jij wilt ontplooien zowel in werk als privé. Gezond bewegen, gezond eten, persoonlijke hygiëne en rust en ontspanning dragen in hoge mate bij aan je fysieke vitaliteit. Symptomen dat je fysieke vitaliteit niet optimaal is, zijn onder andere vermoeidheid, slechte nachtrust, pijn en ziekte, over- of ondergewicht en spijsverteringsproblemen. Eigenlijk zijn alle beperkingen die je ervaart op lichamelijk gebied indicaties dat er werk te doen is aan je fysieke vitaliteit.

Emotionele vitaliteit

Je bent emotioneel vitaal wanneer je in staat bent om op een gezonde manier om te gaan met de emoties die je ervaart. Je laat je niet meeslepen door je emoties en je kropt ze ook niet op. Je bent in staat ze te uiten en er op een goede manier mee om te gaan. Je bent emotioneel weerbaar en je staat in je kracht.

Wanneer je je overgeleverd voelt aan je emoties of het gevoel hebt vast te zitten in een emotie dan is dat een signaal om aandacht te besteden aan je emotionele vitaliteit. Wanneer je niet emotioneel fit bent, kan dat ook allerlei fysieke problemen opleveren. Het kan soms dus best lastig zijn om te bepalen of een probleem van emotionele of fysieke aard is.

Mentale vitaliteit

Je bent mentaal vitaal wanneer je in staat bent om te relativeren en om te gaan met de druk en hectiek die werk en privésituaties met zich meebrengen. Stressbestendigheid is een belangrijk woord als het gaat om mentale vitaliteit. Wellicht heb je de neiging om stress te vermijden omdat je het gevoel hebt het niet aan te kunnen of wellicht heb jij gauw last van een ‘kort lontje’ en reageer je automatisch en intens op stress. Leren omgaan met stress is noodzakelijk wanneer je een gezonde mate van controle over jezelf en je leven wilt ervaren.

Zingeving

Je ervaart je leven als zinvol wanneer je je bezig houdt met zaken die betekenis voor je hebben. Je weet wat jou motiveert, inspireert en waar je plezier uit haalt en bent bewust bezig met zaken die belangrijk voor je zijn. Vermoeidheid, depressiviteit, verslaving en piekeren zijn indicaties dat je activiteiten niet in lijn zijn met jouw belangrijkste waarden. Een gebrek aan motivatie en betekenis doen je je levenslust verliezen.

Mentaal verzuim

We weten eigenlijk allemaal wel dat als de druk toeneemt en daarmee de vitaliteit afneemt dat mensen uitvallen. Ziekteverzuim is een resultaat. Mensen zijn vatbaarder voor ziektes, hun lontje wordt korter, stress neemt verder toe. Zelfs als mensen niet uitvallen, kunnen ze wel ‘mentaal verzuimen’. Dat houdt in dat mensen niet volledig aanwezig en betrokken zijn bij hun werk. Ze gaan als het ware ‘offline’. Dit kan een voorbode zijn van een burn-out. Mensen voelen de signalen niet meer die hun lichaam geeft en ze werken zich een burn-out in.

‘Online zijn’ als voorwaarde

Om plezier te hebben in je werk is het ‘online’ zijn hiervoor een voorwaarde. En daarmee ook voor vitaliteit. Vitale mensen zijn betrokken mensen die aanhaken bij zichzelf en anderen. Overigens geldt hetzelfde ook bij te weinig werkdruk. Als er grote periodes van rust zijn (bijvoorbeeld bij seizoenswerk) kunnen mensen in een zogenaamde bore-out terecht komen. Ook dan haken ze mentaal af wat de nodige effecten kan hebben op de gezondheid.

 

Vitaliteit bij RDTA Elhatri

Vitaliteit is breed en dat is onze aanpak ook. Je kunt niet verwachten dat met één middag aandacht aan vitaliteit er veel veranderd bij de mensen. Wij zijn gedragswetenschappers. Wij weten hoe we duurzame veranderingen in gang kunnen krijgen. Dat kunnen we samen doen. Maar niet met ‘de week van de vitaliteit’. Een gedragsverandering heeft meer tijd nodig!

Uiteraard gaan we kijken wat de wensen zijn. Hoe zien jullie de ideale toekomst? En is dat ook haalbaar… en meetbaar? Het is mooi als we bijvoorbeeld in ziekteverzuimcijfers de effecten van een vitaliteitprogramma in beeld kunnen brengen.

In het voorstel dat wij maken, kun je ook denken aan adviezen omtrent wat er ook bij jullie op locatie mogelijk is. Niet iedereen kan een bedrijfsgym kwijt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat met een aantal simpele oplossingen al heel veel mogelijk is. Uiteraard moeten er hier ook aan voorwaardes voldaan worden maar ook hierin kunnen we adviseren.

Duurzaam resultaat

Door onze begeleiding wordt een verandering van levensstijl beoogd. De medewerker zit lekkerder in zijn vel, hij is energieker en hiermee ook gelukkiger en meer tevreden. Bij een gedragsverandering hoeft niets ‘volgehouden’ te worden omdat het leefpatroon wijzigt. De medewerker eet anders. Voedingsstoffen en bouwstoffen in plaats

van lege calorieën. Hij beweegt en sport omdat het goed voelt en niet omdat het moet. De enige manier om een dergelijk traject duurzaam te maken, is als het leefpatroon wijzigt. Dat kost tijd maar vooral het inzicht dat een andere levensstijl niet alleen haalbaar is maar dat het ook erg veel oplevert en dat er in feite niet veel voor gelaten hoeft te worden.

Meetbaar resultaat

De resultaten zijn gedeeltelijk concreet meetbaar te maken. Denk aan ziekteverzuim cijfers, medewerkerstevredenheid en algehele productiviteit. Waar mogelijk willen wij dan ook graag een meetbaar resultaat opleveren. We zullen zeker niet iedere medewerker bereiken. Maar stel eens voor dat we 10% bereiken? Hoeveel scheelt dat in jaarlijkse kosten? En wat als we 25% bereiken? Of 50%? Reken maar even snel door!

 

Ons voorstel

Hieronder en concrete mogelijke denkroute Of deze mogelijk en haalbaar is, dient echter gezamenlijk onderzocht te worden. We kunnen het voorstel passend maken voor jouw wensen en mogelijkheden!

Korte termijn

Op de korte termijn dienen de mensen in de juiste Mindset te komen en met name ook ‘wakker worden’. Een stukje realisatie en spiegelen over wat doe ik nu eigenlijk? En helpt mij dat? Wat zou ik anders kunnen en willen in mijn leven? Een stukje educatie hoort hierbij. Mensen maken soms verkeerde keuzes uit onwetendheid en denken soms ook nog dat ze goed bezig zijn. Een stukje educatie op dit gebied kan helpen om hier verandering in aan te brengen.

Op korte termijn bestaat onze input uit twee onderdelen:

Vier dagdelen met bijeenkomsten gericht op vitaliteit. Deze bijeenkomsten zijn leuk, informatief en zij zetten aan tot nadenken. Deze bijeenkomsten zijn voorwaarden om überhaupt een gedragsverandering in gang te krijgen. De bijeenkomsten bestaan uit vier verschillende onderwerpen:

  • Samen ‘sparren’. Laden en ontladen. Dit is een workshop voor mannen… en stoere vrouwen! Het draait hier om geven en nemen. Weerstand bieden en meeveren. Soms ben je zo meegezogen in je werk dat je even ‘moet’ ontladen. Die balans gaan we zoeken… en vinden! We gaan je laten voelen en ervaren hoe je letterlijk in je kracht komt te staan. En oh ja… het is bad ass en vooral leuk!
  • De Neuropsychologie achter gedragsverandering. Veel gedrag is ‘gehardwired’ in de hersenen. Door te begrijpen hoe dat is ‘aangesloten’, is het veel eenvoudiger om te begrijpen hoe je gedrag structureel kunt veranderen. Immers, je kunt een apparaat alleen anders instellen als je begrijpt hoe de bedrading zit aangesloten… toch?
  • Voeding. Er zijn minstens 10  ‘bijbels’ over voeding als het er niet meer zijn. Welke de ‘enige juiste’ is, is niet te beantwoorden. Die bestaat namelijk ook niet. Wel zijn er voedingspatronen die beter of juist minder goed bij jou passen. Deze bijeenkomst leert e welke er zijn en hoe je kan uitvogelen welke het beste past. Tevens komen diverse concrete tips en ‘wist-je-dat-jes’ voorbij.
  • Nieuwe wegen blijven bewandelen. In het begin is je motivatie hoog. Maar je motivatie gaat afnemen. Dat is een feit. Hoe kun je zorgen dat het gedrag dat je toch wilde, blijft bestaan? We schenken aandacht aan het ‘sukkel-effect’ (nee, je bent op 31 januari geen sukkel dat jouw voornemens tot niets hebben geleid, je wist nog niet hoe je wél succesvol kon zijn). En we zorgen dat we jouw traject een zo goed mogelijke kans van slagen geven. Nu je motivatie nog hoog is!

10 weken met begeleide trainingen bij Sportcentrum Elhatri met de eigen groep mensen. Iedere week is één bijeenkomst maar de mensen zijn vrij om ook andere (groeps) lessen te volgen in deze periode tijdens de reguliere trainingen. De keuze is aan jullie! Dit kunnen we allemaal bespreken!

Lange termijn

Op de langere termijn gaan we kijken hoe we stappen kunnen maken binnen de organisatie om de mensen een zo goed mogelijk platform te geven om de plannen die ze SMART hebben gemaakt in de bijeenkomsten en hetgeen ze geleerd hebben in de lessen door te zetten in hun dagelijks (werkzame) leven. Hierin zijn diverse mogelijkheden. Hierover kunnen we in gesprek en de mogelijkheden bespreken.

Denk aan:

– Verhogen Sociale Ondersteuning. Medewerkers hebben veelal de faciliteiten maar zij gebruiken die te weinig of verkeerd. Er zijn diverse apps die kunnen helpen om de eigen verantwoordelijkheid en het belang ervan te doen vergroten maar we kunnen ook werken aan een traject waarbij men leert elkaar te helpen door zich ondersteunend op te stellen naar elkaar. Elkaar helpen om de beschikbare middelen op juiste wijze te gebruiken.

– Het inrichten van een Activity Center. Een ruimte van bijvoorbeeld het magazijn ombouwen tot een Industrial Activity Center waar op relatief kleine oppervlakte een groot aantal activiteiten kan worden gedaan. Door slimme keuzes te maken in de inrichting kunnen veel mensen op relatief kleine oppervlakte aan de slag met diverse activiteiten.

– Opleiden Activity Coach/Vitality Coach. Door mensen die interesse hebben een goede opleiding te geven, kunnen zij de kartrekker zijn binnen de organisatie die Vitaliteit voortdurend Top of Mind houden. Ze kunnen bijvoorbeeld de ‘oefening van de week’ in het Activity Center bedenken en wekelijks delen wie de Activity Medewerker van de week is. Intranet kan een mooi medium zijn om deze olievlek te laten verspreiden. Tevens kunnen zij in het Activity Center mensen op afspraak de begeleiding geven die zij in het begin nodig hebben om op veilige wijze op gang te komen. Op afspraak omdat Activity Coach of Vitality Coach taken zijn naast de reguliere werkzaamheden. Deze ‘aanvulling’ op het werk leidt tot verdieping van de job. Het zou naast een opleiding geen extra geld hoeven te kosten. Het maakt het werk interessanter voor de medewerker.

Vitality Scan

Ook kan desgewenst een scan worden gedaan van de start situatie en de situatie na drie maanden. Hiermee kunnen we inzichtelijk maken wat de verandering is geweest. Zo’n scan is helemaal niet duur en kan mooi inzicht geven van het resultaat.

Ik wil dit! Wat nu?

Intake gesprek

We beginnen met een intake om de startsituatie en de gewenste, beoogde situatie in beeld te krijgen. Is het ook haalbaar wat jullie willen? Hierin zijn we eerlijk. Het heeft voor ons beide geen zin als een doel niet haalbaar is. Dit kost onnodig tijd en geld en het levert frustratie op bij alle partijen. Eerlijk dus. Wat is de situatie en wat willen we samen hierin bereiken.

De offerte

In het voorstel volgt een korte weergave van het gesprek waarin getracht wordt de ambities en doelstellingen zo volledig mogelijk weer te geven. Hierin wordt ook een indicatie gegeven van de vorm van interventie welke het beste lijkt aan te sluiten bij de organisatie, hoe we het aan willen pakken en uiteraard wat de investering hiervan bedraagt.

Vitaliteitsplan

Het vitaliteitsplan komt voort uit de Vitality Scan indien deze wordt ingezet. Het is een persoonlijk en maatwerk plan waarin de voorstellen zijn verwerkt om tot duurzame resultaten te komen en hierin worden zowel de resultaten van de Scan als de bevindingen tijdens het traject meegenomen. Het wordt opgemaakt door een Registerpsycholoog NIP die tevens sportinstructeur is. Het beste van beide werelden dus! We kijken hierbij naar wat haalbaar en mogelijk is richting de verdere toekomst. Ook geven wij concrete adviezen over de begeleiding en invulling hiervan.

Condities

Uiteraard volgt altijd een gedetailleerd voorstel maar je kunt zelf al een inschatting maken op basis van onze vaste tarieven. Zie hiervoor de prijslijst op de RDTA-website.