Kom voor jezelf op

Weerbaarheid 55+

Zelfverdediging is niet alleen het gebruik maken van de eigen lichamelijke kracht. Ouderen zijn als het alleen hierop zou aankomen natuurlijk in het nadeel. Maar het betekent ook mentale weerbaarheid. Men moet durven ‘nee’ te zeggen, grenzen te stellen en de moeite nemen om voor zichzelf op te komen. Levenservaring speelt hierbij een grote rol hetgeen de ouderen juist dat belangrijke voordeel in een ongewenste situatie kan verschaffen.

Zelfverdediging voor ouderen (55+)

Voordat een vrouw of man in staat geacht mag worden zichzelf afdoende te kunnen beschermen, zal men bepaalde basistechnieken moeten leren en oefenen. Deze technieken vormen de grondslag waarop de kunst van het zich weerbaar opstellen oftewel het zelf verdedigen is gebaseerd. Wanneer men deze basistechnieken onder de knie heeft en voordurende traint en verder ontwikkelt, zal het bewustzijn of vertrouwen van de eigen mentale en fysieke krachten ook toenemen.
Zelfverdediging is niet alleen het gebruik maken van de eigen lichamelijke kracht.  Ouderen zijn als het alleen hierop zou aankomen natuurlijk in het nadeel. Maar het betekent ook mentale weerbaarheid. Men moet durven ‘nee’ te zeggen, grenzen te stellen en de moeite nemen om voor zichzelf op te komen. Levenservaring speelt hierbij een grote rol hetgeen de ouderen juist dat belangrijke voordeel in een ongewenste situatie kan verschaffen.
Met andere woorden: zelfverzekerd overkomen!
De voordelen hiervan zijn:
– minder snel in paniek raken
– zelfvertrouwen uitstralen naar anderen
– gecontroleerde reacties/acties kunnen uitvoeren indien dat nodig is.

Zelfverdediging en weerbaarheid

Dagelijks lezen we over toenemende agressie en geweldplegingen op straat, berovingen, ruzies, aanrandingen, verkrachtingen en ga zo maar door. Echter is sinds een aantal jaren deze tendens ook steeds meer zichtbaar binnenshuis, op werkplekken en in woonhuizen. De kranten en de tijdschriften staan tegenwoordig bol met berichten over verbaal en fysiek geweld door klanten, deur-aan-deur verkopers, hangjongeren, etc.
Door de vergrijzing komen helaas in toenemende mate ouderen eveneens in aanraking met zogenaamd ‘grensoverschrijdend gedrag’ en of geweld. Het gevolg kan zijn dat men ’s avonds de deur niet meer uit durft om het ‘ommetje’ met het hondje te maken, niet meer buiten aan de muur durft te pinnen, niet meer naar het winkelcentrum fietst omdat er teveel donkere fietstunnels gepasseerd moeten worden. Mensen raken beperkt in hun dagelijks functioneren, en kunnen zelfs in een sociaal isolement komen.
Het is dan ook geen wonder dat ook vanuit de belangenverenigingen van ouderen (KBO’s e.d.) maar ook vanuit de mensen zelf steeds meer de wens geopperd wordt om zich te wapenen tegen dit gedrag en geweld.
Zelfverdediging of weerbaarheid bestaat uit simpele maar toch effectieve handelingen met als doel de tegenstander uit de weg te gaan of in nood uit te schakelen. Logische handelingen die de mens een stuk zelfvertrouwen kunnen geven en die niet afhankelijk zijn van kracht, leeftijd of geslacht.

De cursusinhoud

Uitgangspunt van de cursus is het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. Er wordt aandacht besteed aan het eigen gedrag in ‘ongewenste situaties’,  het bewust worden van de eigen rol in deze (maar ook de mogelijke twijfels) en het stellen van grenzen aan zichzelf en de agressor. De deelnemers leren gebruik te maken van verbale/mentale technieken maar met name ook fysieke methodieken.  Deze fysieke middelen worden gedurende de cursus veelvuldig geoefend en herhaald. Het belangrijkste hierbij is het bewegen in de ruimte.
Tevens worden ervaringen op dit gebied met elkaar gedeeld en besproken. Wat is er gebeurd en waarom, wat kunnen we ervan leren zodat we dit kunnen voorkomen (preventie) dan wel adequaat op kunnen reageren.

Effect

Onder meer door de Universiteit van Tilburg zijn de effecten van zelfverdedigingslessen gemeten onder de doelgroep. Als sterkte effect van de cursus kwam naar voren dat de cursisten zich mentaal sterker voelden en dat ze onveilige situaties beter herkenden.

Cursusinformatie

Deelnemers

De deelnemers zijn mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.
Aantal deelnemer is maximaal 14 personen.
De cursus bestaat uit zes lessen van 1,5 uur inclusief warming-up en cooling down. De cursus wordt afgesloten met een evaluatie.
Kleding: sportkleding, er wordt op blote voeten op de judomat geoefend.